Bilgisayarda Güvenlik

 Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, birçok güvenlik açığı ve bir o kadar da güvenlik önlemi geliştirilmektedir. Bilgilerimize veya bilgisayarımıza girmeye çalışan bilgisayar korsanları, bu emellerine ulaşmak için birçok yöntem geliştirmiş durumdalar. Ve sürekli kendilerini geliştirmeleri de kullanıcıların yeni önlemler almasına neden olmaktadır. Bu açıdan güvenlik kesinlikle göz ardı edilebilecek bir husus değildir. Nitekim kimse özel dosyalarının ya da bilgilerinin çalınıp kullanılmasını istemez, ya da kimse bilgisayarının bir siber saldırı sonucunda çökmesini istemez. Bunun için bilgisayar yazılımlarıyla farklı farklı önlemler günden güne geliştirilmekle beraber, her gün güncelleştirilmekte. Bu bağlamda bizlere tek ve çok basit bir görev düşmektedir. Bu tarz güvenlik önlemlerini dikkate alarak bilgisayarımızı sürekli güncel koruma programları, anti-virüs programlarıyla donatarak bilgilerimizi yedeklememiz gerekmektedir. Tabi sadece bilgisayarımızda kayıtlı olan özel dosyalarımızı korumakla olacak iş değil. İnternet üzerinden yolladığımız özel postalarımız, ve çeşitli sosyal medya ya da forum, alışveriş vb. sitelerde bıraktığımız kişisel bilgilerimize de bir o kadar dikkat etmeliyiz.

Okumaya devam et

Elektronik İmza Unsurları

 

Elektronik imzanın yasal olarak elle atılan imzaya yani ıslak imzaya eşdeğer kabul edilmesinin nedeni ve elektronik imzanın barındırdığı kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, inkar edilemezlik özellikleriyle elektronik ortamlarda yapacağımız işlemlerin güvenliğini sağlamasıdır.

Okumaya devam et

E-imza İle İşlerinizi Güven İçinde Yürütün

E-devlet altyapısı üzerinde kullanıma açık birçok kurumun uygulamalarından faydalanmak için, ticari platformlarda işlerinizin takibini güven içerisinde yapabilmek adına tercih edebileceğiniz e-imza, son derece kolay bir şekilde alınabilen, kullanımı ile size birçok kolaylık sağlayacak olan bir uygulama.

Okumaya devam et

Elektronik İmza Çeşitleri

Elektronik imza , kişilerin elle atmış oldukları imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, şahısların göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilmesi yoluyla kullanıldığı biyometrik yöntemleri de  içeren imzaları ile bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.

Okumaya devam et

Ülkemizde Elektronik İmza

Dünyadaki ve özellikle teknolojideki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de bilişim teknolojisine daha çok önem verilerek kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bu alandaki faaliyetlerini arttırmışlardır. Bilişim sisteminin gelişmesiyle doğru ve yeterli bilgiye hızlıca ulaşma, düşük maliyet, zaman tasarrufu, işlemlerde şeffaflık, vb. ihtiyaçlar doğmuştur.  Bu nedenle özel sektörde olduğu gibi kamu yapısında da elektronik dönüşüm süreci başlamış bulunmaktadır. 2005 Ocak ayı itibariyle ülkemizde Elektronik İmza kanunu ile e-imza uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır.

Okumaya devam et

İş Hayatı ve Elektronik İmza

E-İmza’nın yaygınlaşması, iş tatminini ve bireyin motivasyonunu arttıracak, böylece insanlar daha verimli ve etkin olacaktır. İnsanların hayatını kolaylaştıracak, beklentileri artacak, kendilerine ayıracağı zamanı artıracak ve toplumsal hayatta daha derin etki bırakabilecektir. Böylece, meslek tanımlarında ve iş yapış yaklaşımlarında köklü değişiklikler meydana getirecektir.  Kısacası, e-İmza’nın toplumsal açıdan güvenlik, güvenilirlik, inkâr edilemezlik gibi işlevleri olması, denetimin artması, iş tatmininin olması, bireyin örgüt içinde ve dışında motivasyonunu artırması, bunun sonucunda işlerin verimli ve etkin olması, insanın çalışma hayatının kolaylaşması ve toplumsal hayatı olumlu etkilemesi, görev tanımlarının anlaşılır olması, iş sürecinin ve yükünün azalması, anlık bilgiye ulaşılması ve güncel olması, karar süreçlerinin daha hızlı olması, kurumlar arası entegrasyon imkanlarının olması, ekonomik ve zaman tasarrufunun olması ve arşivleme imkanının kolay olması gibi olumlu yanları olmasının yanı sıra gerekli olanaklar yeterince sağlanamazsa eşitliğin olmaması, karmaşanın artması, hukuk düzenlemelerinin yetersiz olması, denetlemenin, güvenliğin olmaması, özel hayatın, gizliliğin olmaması gibi olumsuz yanları da oluşturabileceği açıktır. Bunun bertaraf edilmesi yine yasal düzenlemeler ve fırsatların sağlanması ile olacaktır. Bu sebeplerle e-İmza’nın topluma anlatılıp, toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yapılması ise kurum içinde ve vatandaşların kurumlarla olan ilişkilerinde e-İmza’nın zorunlu olarak kullanılması ile olacaktır. Böylece insanlar elektronik ortamda e-İmza ile güvenli olarak işlemlerini yapma imkânlarına sahip olacaklardır.

Okumaya devam et

Vatandaşlar İçin Elektronik İmza

İlk zamanlar elektronik imza uygulaması ilk olarak devlet kurumlarında kullanılmaya başlandı. Özellikle Adalet Bakanlığı gibi kurumların iş yükünü hafifletmek ve kusursuz bir şekilde hizmet almak için herkesin kullanması için e-imza uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama sayesinde insanların büyük bir kısmı işlerini daha kolay yaparken, hizmet almak isteyen vatandaşın işini hızlı bir şekilde görmeyi sağlamaktadır. Vatandaşın elektronik imzadan önce günlerce beklediği evraklar bir iki gün içerisinde cevabı ile birlikte vatandaşların hizmetine sunulmaktadır. Bu kadar güzel bir hizmete sahip olan bu ürünü kullanmak isteyenlere tavsiyemiz, hiç vakit kaybetmeden kendi işlemlerini gerçekleştirme adına bir an önce kullanmalarıdır.

Okumaya devam et

E-imza fiyatları

Günlük işlerin yapılması sırasında ve insanların ihtiyacı birçok alanda kullanmak üzere yeni keşfedilen ürünlerden biri hiç şüphesiz e-imza uygulamasıdır. Elektronik imza olarak bilinen bu sistem ıslak imzanın kullanılmasından ziyade bilgisayar üzerinde yapılan birçok işlemin uygulanması sayesinde kolaylıklar ve çabukluk sağlaması ile tercih edilmektedir. E-imza kullanmak isteyenlerin ilk yapması gerekenler, ilk olarak resmi ve yetkili satış noktası olan özel firmayı bulmaları gerekir. Daha sonra ise istenilen evrak ve bilgilerin bu firmaya sunulması ve akabinde firma tarafından belirlenen ücretin ödenmesi ile birlikte elektronik imzaya sahip olabilirsiniz. E-imza fiyatları tamamen firmanın kendi belirlediği KDV dahil fiyatlar üzerinden satılmasıdır. Bunun için e-imza satışı yapan firmaların belirlediği fiyat politikasında yanında sunduğu birçok imkânlar bulunmaktadır.
e-imza-fiyatlari

Okumaya devam et

Avukatlar için E-imza

Ulusal Yargı Ağı Portalı olarak geçen sistem sadece Adalet Bakanlığı bünyesinde kullanılabilen bir uygulamadır. Bu sistem Adalet Bakanlığı personeli, avukatlar ve vatandaşlar tarafından kullanılabilmesi için üzerinde herkesin girişine uygun olabilecek şekilde sistemler açılmıştır. Avukatların kullandığı sistem üzerinden birçok dava ve soruşturma işlemlerinin hangi aşamada olduğu, belge, delil, tutuklama, ceza, icra ve hukuk davaları ile ilgili olarak hangi işlemlerin ne zaman yapılması gerektiğinin incelenmesi açısından çok önemlidir. Bu sistemin avukatların kullanabilmesi için Adalet Bakanlığı nasıl kendi personeli için elektronik imza zorunluluğu getirmiş ise avukatlar içinde aynı zorunluluk getirilmiştir. Avukatların herhangi bir şekilde UYAP üzerinde bulunan bir dosyanın incelenmesinin yapılabilmesi için ancak e-imza ile giriş yapılması gerekir.

Okumaya devam et