DTM ve E-İmza

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından uygulamaya konulan “Dahilde İşleme Rejimi” ile ülkemizde e-imzanın kullanıldığı ilk resmi projenin temelleri atılmıştı. 2004 yılında yürürlüğe giren “Elektronik İmza Kanunu” ile uygulamaya giren sistem, 2006 yılının Ocak ayına kadar yapılan işlemlerde hem klasik yöntemlere hem de dijital ortamda yapılan işlemlere izin verirken, bu zamandan sonra ise klasik yöntemlerle yapılan başvuru ve işlem taleplerini almadı.

Continue reading “DTM ve E-İmza” »

Kişisel veri güvenliğiniz için e-imzaya başvurun

Dijital ortamda gerek özel sektör firmaları bünyesinde, gerek de kamusal hizmetler noktasında birçok işlemin gerçekleştirildiği günümüzde, dijital verinin önemi de arttı. Nitekim, ıslak imza kaynaklı problemlerde kişi sorumluluk almak zorundaysa, dijital ortamda oluşabilecek problemlerde de veri takibi oldukça zor olabilir, zaman kaybı ve benzeri problemler yaşayabilirsiniz.

Continue reading “Kişisel veri güvenliğiniz için e-imzaya başvurun” »

KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta )

e-imza-nedir[1]Yasal olarak hem geçerliliği olan hem de güvenli olan e-posta olarak kabul edilen KEP(kayıtlı elektronik posta) , özellikle standart elektronik posta ile iletişim kurmak ya da belge paylaşmak resmi olarak geçerli kabul edilmediği ve aynı zamanda da güvenli kabul edilmediği için gereklidir. Çünkü standart elektronik posta ile gönderilen belgenin iletileceğinin kesin olarak garantisi olmadığı gibi inkar edilebilen bir iletişim kanalı olması da yasal olarak geçerliliği olan bir elektronik posta sistemine ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Kayıtlı elektronik posta ile hem e-imza hem de zaman damgası kullanılır. Böylece gönderenin ve alıcı tarafların kimliğinin bilinmesine ve gönderinin tarihinin tespit edilmesine, içeriğinin kesinlikle değiştirilmediğine emin olunmasına olanak yaratılmakta ve aynı zamanda da elektronik postanın iletildiğinin garanti altına alınmasını sağlamaktadır. Günümüzde kep, elektronik posta göndererek e-belge paylaşmak ya da iletişim kurabilmek için hem yasal geçerliliği olan ve delil sayılan hem de güvenliliği garantilenmiş olan tek araç olma özelliğini taşımaktadır.

Continue reading “KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta )” »

Bilgisayarda Güvenlik

 Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, birçok güvenlik açığı ve bir o kadar da güvenlik önlemi geliştirilmektedir. Bilgilerimize veya bilgisayarımıza girmeye çalışan bilgisayar korsanları, bu emellerine ulaşmak için birçok yöntem geliştirmiş durumdalar. Ve sürekli kendilerini geliştirmeleri de kullanıcıların yeni önlemler almasına neden olmaktadır. Bu açıdan güvenlik kesinlikle göz ardı edilebilecek bir husus değildir. Nitekim kimse özel dosyalarının ya da bilgilerinin çalınıp kullanılmasını istemez, ya da kimse bilgisayarının bir siber saldırı sonucunda çökmesini istemez. Bunun için bilgisayar yazılımlarıyla farklı farklı önlemler günden güne geliştirilmekle beraber, her gün güncelleştirilmekte. Bu bağlamda bizlere tek ve çok basit bir görev düşmektedir. Bu tarz güvenlik önlemlerini dikkate alarak bilgisayarımızı sürekli güncel koruma programları, anti-virüs programlarıyla donatarak bilgilerimizi yedeklememiz gerekmektedir. Tabi sadece bilgisayarımızda kayıtlı olan özel dosyalarımızı korumakla olacak iş değil. İnternet üzerinden yolladığımız özel postalarımız, ve çeşitli sosyal medya ya da forum, alışveriş vb. sitelerde bıraktığımız kişisel bilgilerimize de bir o kadar dikkat etmeliyiz.

Continue reading “Bilgisayarda Güvenlik” »

Elektronik İmza Unsurları

 

Elektronik imzanın yasal olarak elle atılan imzaya yani ıslak imzaya eşdeğer kabul edilmesinin nedeni ve elektronik imzanın barındırdığı kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, inkar edilemezlik özellikleriyle elektronik ortamlarda yapacağımız işlemlerin güvenliğini sağlamasıdır.

Continue reading “Elektronik İmza Unsurları” »

E-imza İle İşlerinizi Güven İçinde Yürütün

E-devlet altyapısı üzerinde kullanıma açık birçok kurumun uygulamalarından faydalanmak için, ticari platformlarda işlerinizin takibini güven içerisinde yapabilmek adına tercih edebileceğiniz e-imza, son derece kolay bir şekilde alınabilen, kullanımı ile size birçok kolaylık sağlayacak olan bir uygulama.

Continue reading “E-imza İle İşlerinizi Güven İçinde Yürütün” »

Elektronik İmza Çeşitleri

Elektronik imza , kişilerin elle atmış oldukları imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, şahısların göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilmesi yoluyla kullanıldığı biyometrik yöntemleri de  içeren imzaları ile bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.

Continue reading “Elektronik İmza Çeşitleri” »

Ülkemizde Elektronik İmza

Dünyadaki ve özellikle teknolojideki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de bilişim teknolojisine daha çok önem verilerek kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bu alandaki faaliyetlerini arttırmışlardır. Bilişim sisteminin gelişmesiyle doğru ve yeterli bilgiye hızlıca ulaşma, düşük maliyet, zaman tasarrufu, işlemlerde şeffaflık, vb. ihtiyaçlar doğmuştur.  Bu nedenle özel sektörde olduğu gibi kamu yapısında da elektronik dönüşüm süreci başlamış bulunmaktadır. 2005 Ocak ayı itibariyle ülkemizde Elektronik İmza kanunu ile e-imza uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır.

Continue reading “Ülkemizde Elektronik İmza” »