Şirketlerde E-imza Kullanımı

Şirketler için bankalarda ve sözleşmelerde asıl olan ıslak imzadır. Banka işlemlerinde ve aynı zamanda sözleşmelerde; kaşe ile ıslak imza bir arada kullanılır. Bu durumun amacı firmayı korumak, imza taklit edilmesinden kaçınmak, belgeyi her iki taraf içinde sözleşme niteliğine getirerek yasal ve yaptırımı olan bir belge haline getirmektir. Ancak bu işlem her iki tarafında belirli bir zaman dilimi belirlemesi, iş akışı esnasında bu belge için zaman yaratması anlamına gelmektedir. İş yerinden göndereceğiniz eleman içinde, iş yeri sahibi içinde zaman kaybı anlamını taşır. Bu aynı zamanda; kağıt, kalem, mürekkep, toner, demir baş eskimesi anlamına da gelen bir israf durumudur ve şirkete zaman ile beraber nakit kaybı da yaşatır. Nerelerde e-imza kullanılır hakkında daha fazla kaynak www.eimza.gen.tr/kullanim-alanlari.html adlı sitede detaylıca bashedilmektedir.

Continue reading “Şirketlerde E-imza Kullanımı” »

Güvenlik Sistemleri Farklı Bir Boyut Kazandı

Teknolojinin hayatımıza dahil olması ve son derece aktif bir role bürünmesinden sonra, teknolojik anlamda hayatımız daha da rahat bir konuma yükselmiş olabilir. Yalnız bu tür kolaylıkların bazı olumsuz nitelikleri de ortaya çıkmaktadır. Bu sayede istenilen düzeyde hizmet alabilme anlamında faydalı olabilmektedirler. Bu noktada adeta bir evrim niteliğinde değerlendirilen teknoloji, güvenlik noktasında da kendisini gösterebilecek bir konumda hatta yer edinmeyi başarmıştır. Bu sayede istenilen sonuçlarla karşılaşılarak, insan bedeninde farklı yapılarda bulunan kısımlarda başarı sağlayacak bir şekilde gerekli unsurları ortaya çıkarmışlardır.

Continue reading “Güvenlik Sistemleri Farklı Bir Boyut Kazandı” »

E-devlet İle Aile Hekimi Sorgulama İşlemi

Aile hekimliği hizmeti vatandaşların eşit bir şekil de sağlık hizmetlerinden yararlanması için yapılmış olan ve çok başarılı bir uygulamadır. Uygulama her vatandaşın oturduğu ve yaşadığı çevre de en yakın bölge de bulunan sağlık kurumların da görev alan hekim tarafınca sağlık hizmeti alabilmesidir.

Continue reading “E-devlet İle Aile Hekimi Sorgulama İşlemi” »

DTM ve E-İmza

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından uygulamaya konulan “Dahilde İşleme Rejimi” ile ülkemizde e-imzanın kullanıldığı ilk resmi projenin temelleri atılmıştı. 2004 yılında yürürlüğe giren “Elektronik İmza Kanunu” ile uygulamaya giren sistem, 2006 yılının Ocak ayına kadar yapılan işlemlerde hem klasik yöntemlere hem de dijital ortamda yapılan işlemlere izin verirken, bu zamandan sonra ise klasik yöntemlerle yapılan başvuru ve işlem taleplerini almadı.

Continue reading “DTM ve E-İmza” »

Kişisel veri güvenliğiniz için e-imzaya başvurun

Dijital ortamda gerek özel sektör firmaları bünyesinde, gerek de kamusal hizmetler noktasında birçok işlemin gerçekleştirildiği günümüzde, dijital verinin önemi de arttı. Nitekim, ıslak imza kaynaklı problemlerde kişi sorumluluk almak zorundaysa, dijital ortamda oluşabilecek problemlerde de veri takibi oldukça zor olabilir, zaman kaybı ve benzeri problemler yaşayabilirsiniz.

Continue reading “Kişisel veri güvenliğiniz için e-imzaya başvurun” »

KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta )

e-imza-nedir[1]Yasal olarak hem geçerliliği olan hem de güvenli olan e-posta olarak kabul edilen KEP(kayıtlı elektronik posta) , özellikle standart elektronik posta ile iletişim kurmak ya da belge paylaşmak resmi olarak geçerli kabul edilmediği ve aynı zamanda da güvenli kabul edilmediği için gereklidir. Çünkü standart elektronik posta ile gönderilen belgenin iletileceğinin kesin olarak garantisi olmadığı gibi inkar edilebilen bir iletişim kanalı olması da yasal olarak geçerliliği olan bir elektronik posta sistemine ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Kayıtlı elektronik posta ile hem e-imza hem de zaman damgası kullanılır. Böylece gönderenin ve alıcı tarafların kimliğinin bilinmesine ve gönderinin tarihinin tespit edilmesine, içeriğinin kesinlikle değiştirilmediğine emin olunmasına olanak yaratılmakta ve aynı zamanda da elektronik postanın iletildiğinin garanti altına alınmasını sağlamaktadır. Günümüzde kep, elektronik posta göndererek e-belge paylaşmak ya da iletişim kurabilmek için hem yasal geçerliliği olan ve delil sayılan hem de güvenliliği garantilenmiş olan tek araç olma özelliğini taşımaktadır.

Continue reading “KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta )” »

Bilgisayarda Güvenlik

 Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, birçok güvenlik açığı ve bir o kadar da  bilgisayarda güvenlik önlemi geliştirilmektedir. Bilgilerimize veya bilgisayarımıza girmeye çalışan bilgisayar korsanları, bu emellerine ulaşmak için birçok yöntem geliştirmiş durumdalar. Ve sürekli kendilerini geliştirmeleri de kullanıcıların yeni önlemler almasına neden olmaktadır. Bu açıdan güvenlik kesinlikle göz ardı edilebilecek bir husus değildir. Nitekim kimse özel dosyalarının ya da bilgilerinin çalınıp kullanılmasını istemez, ya da kimse bilgisayarının bir siber saldırı sonucunda çökmesini istemez. Bunun için bilgisayar yazılımlarıyla farklı farklı önlemler günden güne geliştirilmekle beraber, her gün güncelleştirilmekte. Bu bağlamda bizlere tek ve çok basit bir görev düşmektedir. Bu tarz güvenlik önlemlerini dikkate alarak bilgisayarımızı sürekli güncel koruma programları, anti-virüs programlarıyla donatarak bilgilerimizi yedeklememiz gerekmektedir. Tabi sadece bilgisayarımızda kayıtlı olan özel dosyalarımızı korumakla olacak iş değil. İnternet üzerinden yolladığımız özel postalarımız, ve çeşitli sosyal medya ya da forum, alışveriş vb. sitelerde bıraktığımız kişisel bilgilerimize de bir o kadar dikkat etmeliyiz.

Continue reading “Bilgisayarda Güvenlik” »